Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Travel Bricks

U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

1. Deze website (www.travelbricks.nl) wordt beheerd door Travel Bricks. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

2. Travel Bricks is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is.

3. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website en de gebruiksvoorwaarden en boekingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht informatie op de website te actualiseren. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen op de website bij te houden.

4. Alle inhoud op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten, downloads, interfaces, code en programmatuur) zijn exclusief eigendom vanaf Travel Bricks en de licentiegevers of content-leveranciers daarvan en zijn beschermd onder auteursrecht, merkrecht en andere toepasselijke wetgeving.

U mag op de website aanwezig materiaal benaderen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht op het door u benaderde, gekopieerde of afgedrukte materiaal niet wijzigt of verwijdert.

Elk ander gebruik van inhoud op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanpassen, verspreiden, overdragen, uploaden, in licentie geven of vestigen van afgeleide werken van materiaal, informatie, programmatuur, producten of diensten welke van de website zijn verkregen is uitdrukkelijk verboden. Travel Bricks of haar licentiegevers of content-leveranciers behouden de volledige eigendom van het op de website geplaatste materiaal, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken u dit materiaal onder een licentie die Travel Bricks te allen tijde naar haar uitsluitend oordeel kan intrekken.

Travel Bricks verklaart noch garandeert dat uw gebruik van materiaal op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet met Travel Bricks zijn verbonden.
Als voorwaarde voor uw gebruik van de website geldt dat u de website niet zal gebruiken voor doeleinden die op grond van deze gebruiksvoorwaarden of de geldende wet onrechtmatig of verboden zijn.

5. Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

6. Deze website bevat logo’s, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de “merken”) welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan Travel Bricks en de licentiegevers of content-leveranciers daarvan. Al deze merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren daarvan. De inhoud van deze website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uitsluiting of anderszins tot het verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van Travel Bricks of een dergelijke derde die een op deze website getoond merk in eigendom houdt. Travel Bricks behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het auteursrecht van Nederland en van andere landen.

7. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Travel Bricks verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

8. Hoewel Travel Bricks zich voortdurend inspant om haar website en informatie, zoals deze blijkt uit informatieberichten die u desgewenst van ons ontvangt, betrouwbaar, volledig en actueel te houden, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig en/of actueel is (in de context waarin deze wordt gebruikt). U gaat ermee akkoord dat Travel Bricks niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze website of materialen, zoals maar niet beperkt tot inlichtingen en adviezen, op deze website, onjuistheden en/of onvolledigheden in en/of het niet actueel zijn van de informatie op deze website. Deze clausule geldt voor alle vormen van schade of verlies.

9. Om een boekingstransactie compleet te maken wordt er gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden. Travel Bricks is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de diensten die gereserveerd zijn via haar website.

10. Travel Bricks kan niet garanderen dat de kwaliteit of de betrouwbaarheid van de gereserveerde diensten of voor de goede interoperabiliteit van de verschillende onderdelen van de gereserveerde diensten. Deze diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de betrokken dienstverlener. Die voorwaarden kunnen rechtstreeks worden verkregen bij de dienstverlener. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Travel Bricks. Stuur uw vraag en/of opmerking naar info@travelbricks.nl

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur

© 2016-2018 Travel Bricks. All rights reserved. Onderdeel van CapreaLeo Group.

Pin It on Pinterest

Download onze Ultieme Gids

voor het samenstellen van een onvergetelijke rondreis zonder zorgen!

Bedankt voor je aanmelding!